GYNÆKOLOGI
Vi har overenskomst med den offentlige sygesikring. Desuden modtager vi gerne betalende patienter og samarbejder gerne med forsikringsselskaber. Er du gruppe-1 sikret, skal du have henvisning fra din praktiserende læge. Se GYNÆKOLOGI

FERTILITET
Vi behandler barnløshed hos både par og enlige. Se FERTILITET
Klinikken tilbyder donor insemination med åben eller anonym donorsæd. Se DONORINSEMINATION
BEMÆRK: Der er igen muligt fra 9. marts 2017, at få vederlagsfrit fertilitetsbehandling for mere end et barn, såfremt man bliver henvist fra egen læge.

SCANNING
Hvis du henvises fra egen læge til tryghedsscanning eller terminbestemmelse dækkes det af sygesikringen.

Derudover tilbyder vi tryghedsscanning og jordemoderkonsultationer både før og efter fødslen. Se JORDEMODER. Dette kan være et supplement til hospitalernes svangerkontrol.
NYHED NB! Tilskud fra Danmark www.sygeforsikring.dk/tilskud

KISS KOST
Vi bruger kostomlægning til KISS kost i behandlingen af barnløshed, blødningsforstyrelser, PCO, hormonforstyrelser og overvægt. Bemærk vi har egen kostklinik.
Se SPIS DIG GRAVID, KISS-Kost, KISS-kost Klinikken
 
DDKM akkrediteret
Klinikken er akkrediteret februar 2020 efter 2. version af DDKM for Praktiserende speciallæger og lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel
Se vores Certifikat 
 
DATAFORORDNING
Link til Håndering af patientdata i Gynækologisk Klinik Taastrup 
.
Spis_dig_gravid Spis dig rask 1 Spis dig fra diabetes
.