Kostuddannelse Maria Falck Stigsby

Diplomuddannelse i Ernærings & Sundhed fra Suhrs Metropolitan University College.  Alle moduler, samt projektopgaverne, er udvalgt mhp. at kunne bruges i klinikken til vejledning af insulinrelateret tilstande.

·         Modul: Livsstilssygdomme og kostvaner 2006 Status for håndtering af osteoporose (diagnosticering, forebyggelse, behandling) i relation til kost og motionsvaner og fremmedkulturel indvandring.
·         Modul: Videnskabsteori, etik og metode 2007: Morgenmaden & PCOS 
·         Modul: Human ernæring 2007: 5 skriftlige opgaver, samt afsluttende mundtlig eksamen
·         Modul: Kroppen og fysisk aktivitet 2008: Fysisk aktivitet i relation til kvinder med insulinresistens og PCOS
·         Modul: Ernæring, motion og sport 2008: Kortlægning af springgymnast nuværende ernæringsstatus, samt præstations optimering heraf.
·         Afgangsprojekt 2009:  Insulin, Kost og Fertilitet

Medforfatter til "SPIS DIG FRA DIABETES".