Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med private behandlingsteder.

Rapporten for Gynækologisk Klinik Taastrup er tilgængelig hos sundhedsstyrelsen via følgende link:

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/tilsyn-med-omraader/private-behandlingssteder/tilsynsrapporter/~/media/3ECA03859B544E24AD450FA1BCBD24F6.ashx