FERTILITET

Behandling af barnløshed (fertilitetsbehandling)
Klinikken har siden august 2007 været godkendt af Lægemiddelstyrelsen som vævscenter med ret til at foretage intrauterin insemination til behandling af barnløshed. Klinikken modtager par, enlige og lesbiske til fertilitetsbehandling.

Henvisning

Alle undersøgelser er dækket af Sygesikringen efter henvisning fra praktiserende læge. Ved barnløshed i parforhold skal både manden og kvinden henvises. Det eneste, henvisende læge skal gøre, er at skrive Fertilitet eller Barnløshed på henvisningen. Vi vil helst gøre tingene på vores egen måde og har derfor ingen krav eller forventninger til forudgående undersøgelser eller prøver. Hvis du eller I tidligere har været udredt eller behandlet for barnløshed et andet sted, vil vi meget gerne se kopi af journal og prøver derfra. Bemærk regionen har pr. 9. marts 2017 genindført, at man kan få vederlagsfri fertilitetsbehandling for mere end et barn, såfremt man er henvist fra egen læge.

Undersøgelser
Henvisende læge behøver som anført ikke foretage nogen undersøgelser. Alle undersøgelser bliver tilrettelagt af klinikken. Ved kontakt til klinikken bestilles blodprøver på kvinden, som så er klar til første konsultation. Nogle blodprøver har en svartid på op til 4 uger. Prøverne er nødvendige både ved behandling med partners sæd og ved behandling med donorsæd.
For par, der behandles med partners sæd, udføres typisk 2 diagnostiske sædprøver. Sædprøverne tilrettelægges af klinikken og analyseres også her.
Når de indledende blod- og sædprøver er klar kommer parret/kvinden til konsultation hos gynækologen. Her optages journaler, kvinden ultralydscannes og det videre forløb planlægges.
Der vil efterfølgende blive foretaget en såkaldt HSU på kvinden. Dette er en ultralydsundersøgelse, som viser, hvorvidt der er passage gennem æggelederne.

Livsstilsændringer
En væsentlig del af fertilitetsbehandlingen består af livsstilsændringer med særlig fokus på kostomlægning til lavglykæmisk kost (KISS kost). Principperne for KISS kosten gennemgåes ved første konsultation hos gynækologen. Der er mulighed for udarbejdelse af personlig kostplan og ekstra hjælp til kostvejledning ved selvbetaling via specialdiætist.

Nedenstående link viser vores resultater.

Resultat-fertilitet-2019

Behandling af barnløshed for par
For par forudsættes det, at både kvinden og manden i parret henvises, og at man aktuelt ønsker graviditet.
Se nedenstående links for flere detaljer.
PRO linket viser et rutediagram for fertilitetsudredning og behandlingen. De blå bokse er mandens og de røde er kvindens.
PRO Fertilitet flow

INFO linket gennemgår i tekst principperne for fertilitetsforløbet i klinikken
INFO Udredning og behandling for barnløshed

Behandling af barnløshed med donorsæd
Klinikken foretager også inseminationer med donorsæd til enlige og lesbiske samt til kvinden i par, hvor mandens egen sædkvalitet er svært nedsat. Det er muligt at inseminere med såvel åben som anonym donorsæd.
Se nedenstående link for at se flere detaljer.

Udredning og behandling for barnløse via DONOR

LINUS_web