FERTILITET BRUGERBETALING


Brugerbetaling

Ved særlig forudgående aftale foretages inseminationer i weekenden. Her vil der ved aftale om weekend insemination blive opkrævet et weekend tillæg på 1500,- kr. Vi tager kontanter og Dankort.

Donor bestiller og betaler direkte til sædbanken for de strå, de anvender. Læse mere under Donorinseminationer.

Regionerne har fra november 2015 valgt, at du selv skal betale for din fertilitetsbehandling for og med barn nummer 2. Dog gælder det ikke, hvis du har fået ny partner. Har I ingen fællesbørn er behandlingen stadigvæk gratis. Ring til os, hvis du har nogle spørgsmål.


Vi gør tingene lidt anderledes hos os.

Det burde være naturligt at kunne blive gravid. Når et par har problemer med at opnå en graviditet, så må der jo være noget galt med kvinden, manden eller begge. I steder for at prøve at gennemtrumfe en graviditet med hormoner og inseminationer hos en kvinde, som er mindre hormonelt eller biokemisk egnet, så prøver vi første at kortlægge hormonerne og biokemien for at identificerer udfordringerne. Der kan være flere, men oftest finder vi et for højt insulinniveau i blodet. Når problemstillingerne er klarlagt, sænker vi det høje insulin og ændrer den skæve biokemi, og så bliver rigtig mange gravide helt af sig selv. Her spiller kosten den største betydning.  

Vi bruger Klinisk InSulin Sænkende kost (KISS-kost) som den væsentligste del af fertilitetsbehandlingen. Ved at omlægge kosten, kan flertallet af kvinder slippe helt for hormonbehandling og resten med færre hormoner. Trods den ringe anvendelse af hormoner opnår vi alligevel graviditetsrate, som er langt bedre end gennemsnittet. Du/I kan læse mere om hvordan kostomlægningen virker under punktet "Spis dig gravid".

Tabellen nedenfor viser anvendelsen af de forskellige behandlingstyper hos alle afsluttede fertilitetspar (en patient kan modtage mere end en type behandling):

Behandling %
KISS-kost 100
Insemination 43
Hormon stimulation 30

  

Det fremgår at:

Kun 30% behandles med hormoner

der blev altså ikke anvendt hormoner hos 70%. Videre:

Kun 43% behandles med insemination

Der blev altså ikke anvendt insemination hos 57%.

Alligevel har GKT en meget højt succesrate, idet mere end halvdelen af de henviste barnløse par opnår graviditet – og et barn:

Succesrate 2010: 58%

Samtidig er der næsten ingen tvillingegraviditeter:

Tvillingerate: < 0,5%

Dette skal ses i forhold til landsgennemsnittet for fertilitetsbehandling, hvor tvillingerater er 11% hos klinikker, der arbejder med insemination og 18% ved reagensglasmetoder.